Vite çıktı dosyalarından hash değerleri nasıl kaldırılır?

Vite ile build alırken, CSS ve JS dosya isimlerinde farklı hash değerlerinin geldiğini görmüşsünüzdür. Şu anki çalıştığım projede bu hash değerlerine ihtiyaç duymuyorum ve bu hash değerlerini kaldırmak istedim. Yaptığım birkaç araştırmadan sonra vite.config.js dosyasına eklememiz gereken bazı konfigürasyon değerlerini buldum.

export default defineConfig({
 ...
 build: {
  rollupOptions: {
   output: {
    entryFileNames: `assets/[name].js`,
    chunkFileNames: `assets/[name].js`,
    assetFileNames: `assets/[name].[ext]`
   }
  }
 }
})

Bu şekilde dist/index-bfjgney5.css yerine dist/index.css çıktısına sahip olacağız.

Mutlu günler.